Product Code: YPIIYWUUW
Availability: In Stock
$38.61 $71.35

Thorakao Turmeric Cream - KEM NGH THORAKAO 7G

Qua nhiu nm nghiên cu th lam sàng tác dng ca tinh du trích t c ngh. Cng ty Thorakao chúng ti a vào m phm to nên kem ngh thorakao 7g vi nhiu tính nng tht hiu qu. Ngn nga các loi mn. Làm m các vt tham, so, giúp tái to da. Giúp da mm mi, dng m Làm u màu da, cho da sáng mn C ngh là mt loi dc tho thiên nhiên có t rt lau i và c s dng rng ri trong dan gian Vit nam. Vi nhiu tính nng tuyt vi, c ngh c ngi Vit dùng làm gia v trong thc phm, làm thuc cha bnh ... và i vào nn cng nghip m phm hin i bng nhng sn phm cht lng, lành tính và gn gi Kem ngh 7g Thorakao du nh, nn kem màu vàng và mang hng ngh c trng, cùng tác dng vt tri trong vic chm sóc làn da, sn phm m bo s khin bn hài lòng Hng dn s dng: ra mt sch bng sa ra mt Thorakao, thoa u kem ngh thorakao 7g lên mt hoc chm ch tham, vt so... th gin trong khong 2 ting ng h ri ra sch bng sa ra mt hoc nc m Nên dùng u n sn phm khong 1 - 2 ln/ ngày, sau khi ra i lp kem ngh, nên dùng thêm nc hoa hng Thorakao can bng li làn da, ng thi giúp các dng cht t kem ngh Thorakao 7g s phát huy cng dng dng da tt nht Nu bn yêu thích các sn phm t c ngh, có th kt hp cùng sa ra mt ht ngh Thorakao có nhng tri nghim tht tuyt vi t nguyên liu dan gian này. It takes from 25 to 30 days to arrive. Buyer must pay return shipping cost in case of buying with mistake or change your mind

5 Boxes Thorakao Turmeric Cream KEM NGH THORAKAO 7G YPIIYWUUW

Write a review

Please login or register to review